PROPOZICE ROČNÍKU 2023

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
23.09.2023, rekreační areál Kristýna, Hrádek nad Nisou
pořadatel
Lužický sportovní spolek
zdravotní zajištění
ČČK Liberec
časomíra
moderátor
Marek Vobr
PREZENCE
V kanceláři závodu v místě startu. Pouze v den závodu.
časový harmonogram
Časy se mohou mírně lišit v závislosti na vývoji závodu...
11:00   |   Prezence – dětský závod (nejpozději 15 minut před plánovaným startem kategorie)
11:00   |   Prezence – hlavní závod (nejpozději do 12:30)
11:50   |   Start – odrážedla 🏁
12:00  
|   Start – naděje I. 🏁
12:15   |   Start – naděje II. 🏁
12:45   |   Řazení na start hlavního závodu
13:00   |   Start hlavního závodu 🏁
13:10   |   Start – ml. žáci a žákyně 🏁
13:30   |   Start – st. žáci a žákyně 🏁
14:15   |   Předpokládaný příjezd vedoucích závodníků krátké trati
14:30   |   Vyhlášení dětských závodů 
15:30   |   Předpokládaný příjezd vedoucích závodníků dlouhé trati 
16:30   |   Vyhlášení hlavního závodu
pravidla
Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Závod se jede na neuzavřené trati, závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatele. 
Ochranná přilba je povinná!!!
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám.
kategorie
STARTOVNÉ A PŘIHLÁŠKY
Startovné - předem přihlášení do 20.09.2023:
 • Do 14 let: 100,- Kč
 • Trať 24 km: 350,- Kč
 • Trať 45 km: 450,- Kč
 • Pokud předem přihlášení nebudou mít startovné uhrazeno do 20.9.2023, 12:00 (počítá se částka připsaná na náš účet do tohoto termínu), bude jim účtována částka jako při přihlášení na místě.
Startovné na místě:
 • Do 14 let: 200,- Kč (9 €)
 • Trať 24 km: 500,- Kč (22 €)
 • Trať 45 km: 600,- Kč (26 €)
Startovné zahrnuje:
 • Čipovou časomíru (Stopnito.cz)
 • Zdravotní a pořadatelské zajištění trati 
 • Občerstvovací stanice na trati (1x) a v cíli (Edgar
 • Jídlo a pití v cíli pro předem přihlášené 
 • Dárek od firmy Edgar pro předem přihlášené (Edgar)
občerstvení
 • Jídlo a pití pro předem přihlášené závodníky od 15 let (hlavní závod) v zázemí závodu
 • Občerstvovací stanice na rozdělení tras a v prostoru startu a cíle
Další občerstvení možno zakoupit v místních restauracích:
PARKOVání
Parkování bude možné na všech parkovištích rekreačního areálu Kristýna.
CENY
Bude upřesněno
TOMBOLA
Bude upřesněno
Vyhledávání